เมนู

ข่าวมวย งาน ประกาศเกียรติคุณยอดมวยดังในอดีต

ข่าวมวย งาน

ข่าวมวย งาน “กรุงเทพมหานครเมืองหลวงมวยไทยโลก” ไอ้หมูแข้งทอง” ผุดผาดน้อย วรวุฒิ นำทีมยอดมวยในอดีตและปัจจุบันร่วม 100 ชีวิต

ข่าวมวย งาน โครงการ “กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของมวยไทยโลก” (BANGKOK The Capital Of World Muaythai)

โดยจะมีการจัดงานขึ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. – 20.00 น.  ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมีการมอบเสื้อสามารถ พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่นักมวยไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วม100ชีวิต ในฐานะที่เป็นผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่วงการมวยไทย

“บังมาด” สามารถ มะลูลีน นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ ในฐานะที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้ร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อคนวงการมวยเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูยอดนักมวยทั้งในอดีตและปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงสร้างคุณประโยชน์ให้วงการมวยให้ประเทศชาติโดยได้ร่วมมือกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายสมบูรณ์  หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว โดยภายในงานจะมีการออกร้านอาหารมากมาย และมีการแสดงคีตะมวยไทย และมีการแสดงไหว้ครูมวยไทย โดย “สกัด พรทวี” หรือ สกัด เพชรยินดี อดีตนักมวยไทยชื่อดัง ฉายา “ราชาน็อกเร็ว” 

และพร้อมกับเชิญนักมวยไทยในอดีตหลายๆท่านมาร่วมพบปะสังสรรค์ในงาน พร้อมกับมีการมอบเสื้อสามารถและเกียรติบัติเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่นักมวยไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ที่สร้างชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการมวยไทยด้วย

สำหรับรายชื่ออดีตยอดมวยไทยที่จะเข้ารับเสื้อสามารถและใบประกาศเกียรติคุณตอนนี้ 63 คน และเชื่อว่าน่าจะมีมากร่วม 100 คน

1. พี่หมู – ผุดผาดน้อย วรวุฒิ – นายผุดผาดน้อย ออมกลิ่น 
2. ขุนพลน้อย เกียรติสุริยา – นายธวัชชัย ประสาทศิลป์ 
3. ต้อย ดีเซลน้อย ช.ธนะสุกาญจน์ – นายธนากร สอนดี 
4. เก่งกาจ เกียรติเกรียงไกร – นายชัยสุอังวะ ทิศา
5. เก่งกล้า ศิษย์เส่ย – นายพงษ์สวัสดิ์ ทิศา 
6. เบิกฤกษ์ ปิ่นสินชัย – สุรชัย ยินดีชาติ L
7. เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง – นายเจริญ ชูมณี 
8. ปราบพิภพ ลูกคลองตัน – นายสมัย มะลูลีม  
9. พญาน้อย ศ.ทัศนีย์ – นายยงยุทธ นวลเนียม 
10. เผด็จศึก พิษณุราชันย์ – นายคำเสร็จ เทพจั้ง 
11. สกัด พรทวี – นายวิรุฬห์ ผลพิมาย 
12. แสงศักดา กิตติเกษม – นายอามิง กาเดร์ 
13. ชูถิ่น พ.ธวัชชัย – นายธงชัย สีลาพา 
14. เทพฤทธิ์ พ.ธวัชชัย – นายบุญโฮม มุกดาดี 
15. ขาวผ่อง สิทธิชูชัย – นายทวี อัมพรมหา 
16. ยาซีน ลูกคลองตัน – นายสุชาติ กองแก้ว 
17. ขาวสด ศิษย์พระพรหม – นายสุทธิชัย ดารารัตน์  
18. แสนเมืองน้อย ลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ – นายสมบูรณ์ พานตะสี  
19. แก่นทอง เกียรติมนต์เทพ – นายกิตติ แก่นทอง 
20. ฟ้าใส ทวีชัย – นายสมบัติ ภูทอง 
21. ยอดเพชร เพชรยินดี – สายชล สมเนตร 
22. เมธาสิทธิ์ วันทอง(ป่าลั่นน้อย เกียรติ์อนันต์) เสื้อ 
23. ถาวร ศุภมาตร(พายัพ เปรมชัย) 
24. สมพงษ์ จันทร์แพทย์รักษ์(ราวี เดชาชัย)  
25. ทรงพล อยู่กลัด(บรรดิษฐ์ สิงห์ปราการ) 
26. ดง ฟามวัน (ศรนารายณ์ ศักดิ์วิทยา)  
27. ธีระพร แสงอะโน (ลั่นกรุง เกียรติเกรียงไกร)  
28. พรเทพ ประภายนต์ (พรเทพ เกียรติสิงห์น้อย) 
29. อวยชัย กันยามาส (บำรุงทาง รฟท.) 
30. อนันต์ ชาญกล้า (อนันตศักดิ์ รฟท.)  
31. พูลศักดิ์ ปานสุวรรณ (แดนชัย เพลินจิตร) 
32. น.อ(พ) ยอดวันเผด็จ สุวรรณวิจิตร (ยอดวันเผด็จ ผู้ครองฟ้า) 
33. พินิจ บุญจวง (เสมอสิงห์ เทียนหิรัญ) 
34. เขียวหวาน ยนตรกิจ (พันเอกบุญส่ง  เกิดมณี) 
35. รักเล็ก ชูตินาวี อานนท์ ชูตินาวี
36.ไทยแลนด์ ปิ่นสินชัย -นายไพทูล แสนสวาท 
37.เดชฤทธิ์  อิทธิอนุชิต ร้อยตรี ทองปลิว ศรีนพ 
38.สำราญเดช  ส. ศรีสมพงษ์ -ผศ ดร สำราญ สุขแสวง 
39.(รักชัย   ลิโพวิตันดี) สำรวย  มงสนธิ์
40.ตะวันออก เพ็ญมงคล ธำรง มณฑป  
41.วิชิต ลูกบางปลาสร้อย-วิชิต ไพรอนันต์  
42. พุฒิ เกียรติลานสาง – ผจญ มูลสัน 
43.สุพันธ์ เสมอภาค(วังไพร  โรจน์สงคราม)
44.เพชรรัตน์ เรืองจิตร(โรจน์เดช โรจน์สงคราม)
45.หลังสวน พันธ์ยุทธภูมิ ปิ่นทอง วงค์ปัญญา  
46.เมห์หมุด ลูกบ่อทอง เหม์มุส โต๊ะสามารถ 
47.นพเดช  ศ.เรวดี นายมานพ สำเภาสุข  
48.หลักชัย ลูกมาตุลี  ร.ต. วินิจ ใจหลัก 
49.วังจั่นน้อย ส.พลังชัย นาย อาภรณ์ โสภาพ 
50.พฤหัสเล็ก ศิษย์ชุนทอง ชื่อจริง  ชาลี กุลธารี  
51 พุฒ ล้อเหล็ก ทวีศักดิ์ ประพฤติดี 
52.สำราญศักดิ์ เมืองสุรินทร์ ชื่อจริง ราญ กิจรัมย์ 
53.แสนเชิง ปิ่นสินชัย ซีเหยินกุ้ย ชื่อ พนม ภาชะโน 
54.ตะวันออก เพ็ญมงคล ชื่อ ธำรงค์ มนฑป 
55.ปราบศึก ศิษย์สันทัด อำพัน โตวา 
56.แสนเก่ง ปิ่นสินชัย ขุนเข่าเสียบอก พ.ต.ท.ดวงเพชร เถาว์โท 
57.เกริกชัย แก้วสัมฤทธิ์ ชื่อจริง พ.ต.ต.เกริกชัย สุขันทอง 
58.ชาญชัย ส.ธรรมรังสี ชื่อจริง ชาญชัย คงกระพันธ์
59.(เริงศักดิ์ ส.ลูกพิทักษ์) พ.ต.ท. เริงศักดิ์ ศรีเจริญ
60.(พยัคฆ์น้อย คล่องผจญ) สมชาย อภิชนสุข
61.ดาวเด่น ศ.ศักดิ์เกษม  รุ่งเรือง พิบูลธัญญาทรัพย์ 
62.ยอดขุนพล ศิษย์ไตรภูมิ  มงคล สุดหนองบัว 
63.นิวแสนเชิง ปิ่นสินชัย  ประกิจ โพธิ์ศรี


ติดตามข่าวสารมวยไปกับหมัดต่อหมัด คลิก 

อยากรู้เรื่องมวยฉับไวก่อนใคร แอดมาที่นี่ Line : @SPORT88s