เมนู

ข่าวมวย | ชาดา ไทยเศรษฐ์ เผยอยากช่วยวงการมวยไทย เพื่อสืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ

ข่าวมวย | ชาดา

ข่าวมวย | “ชาดา ไทยเศรษฐ์” ส.ส.อุทัยธานี สนับสนุนวงการมวยไทย รับเป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ ที่มี “บังมาด” สามารถ มะลูลีม เป็นนายกสมาคมคนแรก เผยอยากช่วยวงการมวยไทย เพื่อเชิดชู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ และดูแล ส่งเสริมสวัสดิการ บุคคลในวงการมวย

ข่าวมวย | ชาดา

ข่าวมวย | ชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี รับเป็นประธานที่ปรึกษาจัดตั้ง สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ International Muaythai Sport Association (IMSA) ขึ้นมา โดย“บังมาด” นายสามารถ มะลูลีม ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านการเมือง ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย เปิดเผยว่า ในฐานะที่ตนเองอยู่ในวงการมวยมาโดยตลอด เรียกว่าตั้งแต่ลืมตาดูโลกก็คลุกคลีอยู่กับนักมวย เนื่องจากคุณพ่อได้ตั้งค่ายมวยลูกคลองตัน จึงได้หารือกับกลุ่มรวมใจเพื่อน เพราะอยากช่วยเหลือวงการมวยไทย โดยเฉพาะการเชิดชู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ รวมทั้งดูแล ส่งเสริมสวัสดิการ บุคคลในวงการมวยมที่เดือดร้อยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายสามารถ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ มีดังต่อไปนี้

1.เพื่อเชิดชู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ

2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ

3.เพื่อดำเนินการจัดอันดับนักมวยและจัดการแข่งขันชิงแชมป์มวยไทยอาชีพเพื่อความเป็นเลิศ

4.เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะมวยไทยในสถานศึกษา ปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านกีฬามวยไทยอันเป็นกีฬาประจำชาติ

5.เพื่อประสานงาน สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรเพื่อเชิดชู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ

6.เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ฝึกซ้อมและอื่น ๆ กับค่ายมวยไทยหรือหน่วยงาน/องค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬามวยไทย

7.เพื่อดูแล ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับบุคคลในวงการมวย อันได้แก่ นักมวย ผู้จัดการรายการแข่งขันมวย ผู้จัดการนักมวย หัวหน้าค่ายมวย

8.ร่วมกับองค์กรทุกองค์กรในการทําสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

นายสามารถ กล่าวอีกว่า สำหรับรายชื่อกรรมการบริหาร สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ มีดังนี้ 1. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานที่ปรึกษา, 2. นายสามารถ มะลูลีม นายกสมาคมฯ, 3. นายพิบูลย์ กัญจนาภรณ์ (ศิษย์แม็ค) อุปนายกคนที่หนึ่ง, 4. พล.ต.ต.ขรรค์ชัย อนันตสมบูรณ์ อุปนายกคนที่สอง, 5. “เสี่ยโบ้ท” นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ อุปนายกคนที่สาม, 6. ผศ.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ อุปนายกคนที่สี่, 7. “มิตร นคร” นายสุเมธ ซื่อสัตตบงกช อุปนายกคนที่ห้า, 8. นายสุเมต สุวรรณพรหม กรรมการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์, 9. นายศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ กรรมการ นายทะเบียนและฝ่ายวิชาการ, 10. นายจักร จามิกรณ์ (กงสุลฯสาธารณรัฐนิการากัว) กรรมการ และฝ่ายต่างประเทศ, 11.นายสรวิศ พรหมผดุงชีพ กรรมการ และ เหรัญญิก, 12. นายสุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ (ศิษย์กวนอิม/พ.ธวัชชัย) เลขาธิการ, 13. นายสุพัฒน์ เลาหเพียงศักดิ์ (ปืนรัตนา) กรรมการ และ รองเลขาธิการ, 14. นายเจริญ ชูมณี (เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่, 15. นายสามารถ สามภูศรี (หนึ่งสยาม แฟร์เท็กซ์) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่, 16. นายผุดผาดน้อย ออมกลิ่น (ผุดผาดน้อย วรวุฒิ) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่, 17. นายสมัย มะลูลีม (ปราบพิภพ ลูกคลองตัน) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่, 18. นายสุรชัย ยินดีชาติ (เบิกฤกษ์ ปิ่นสินชัย) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่, 19. ธนัตถ์ สุกมลพาณิชย์ กรรมการ และฝ่ายปฏิคม.


ติดตามข่าวสารมวยไปกับหมัดต่อหมัด คลิก 

อยากรู้เรื่องมวยฉับไวก่อนใคร แอดมาที่นี่ Line : @UFA88SV1

Facebook : https://www.facebook.com/punchboxing88