เมนู

ข่าวมวย | มวยไทย ได้รับการยกย่องในฐานะ ศิลปินแห่งชาติ

ข่าวมวย | มวยไทย

ข่าวมวย | มวยไทย ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องให้นักมวยไทย เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะมวยไทย ครั้งแรกภายใต้การผลักดันจากคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

ข่าวมวย | มวยไทย ปลื้มได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องให้นักมวยไทย เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะมวยไทยโดย ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ และเลขาธิการสภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ นักมวยที่มีชื่อเสียง ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และครูมวยไทย เข้าพบ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 และเลขานุการคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้ผลักดัน และสนับสนุนมวยไทย จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย” ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ โถงกลาง อาคารรัฐสภา

ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมาธิการกีฬา พร้อมที่จะช่วยเหลือคนในวงการกีฬาทุกด้าน โดยเฉพาะคนที่ได้รับความเดือดร้อน ยิ่งกีฬามวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทย เราต้องช่วยเหลือทุกด้าน

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ และเลขาธิการสภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า

“สืบเนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติและเป็นศิลปะการต่อสู้ ทำให้มีโอกาสที่จะเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยทาง ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร และคณะได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเรื่องไปที่กระทรวงวัฒนธรรม จนกีฬามวยไทย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย”  ทำให้นักมวยไทยทุกคนมีเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ว่าในการชกมวยไทย อาจจะมีโอกาสได้รับการคัดลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวอย่างมากมายและเป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงที่สุดในชีวิตนักกีฬา”

สำหรับศิลปินแห่งชาติของไทย มีสาขา ทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง, วรรณศิลป์ และ ศิลปะสถาปัตยกรรม เพราะฉะนั้นการที่กีฬามวยไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสาขาของรางวัลศิลปินแห่งชาติถ่อเป็นเกียรติยศสูงสุดจริงๆ


ติดตามข่าวสารมวยไปกับหมัดต่อหมัด คลิก 

อยากรู้เรื่องมวยฉับไวก่อนใคร แอดมาที่นี่ Line : @SPORT88s

Facebook : https://www.facebook.com/punchboxing88