ผลการชั่งน้ำหนัก

คู่ที่ 1. พิกัด 114 ปอนด์

🔴 เกาะเต่า เพชรสมนึก ชั่งได้ 114.6 ปอนด์ ลด 0.6
🔵เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ ชั่งได้ 113.4 ปอนด์ ขาด 0.6

คู่ที่ 2. พิกัด 114 ปอนด์

🔴 เดชภาคิน ศิษย์กำนันจีระวัฒน์ ชั่งได้ 114.2 ปอนด์ ลด 0.2
🔵 วุฒิกร สวนน้ำธารคีรี ชั่งได้ 115.2 ปอนด์ ลด 1.2

คู่ที่ 3. พิกัด 128 ปอนด์

🔴 จ้าวเสือใหญ่ ส.เตชะพันธ์ ชั่งได้ 129.2 ปอนด์ ลด 1.2
🔵 โฟกัส แอ๊ดสันป่าตอง ชั่งได้ 128 ปอนด์ ตามพิกัด

คู่ที่ 4. พิกัด 127 ปอนด์

🔴 รณชัย ต.รามอินทรา ชั่งได้ 127 ปอนด์ ตามพิกัด
🔵 คมเพชร โชติบางแสน ชั่งได้ 127 ปอนด์ ตามพิกัด