ผลการชั่งน้ำหนัก

คู่ที่1. พิกัด 107 ปอนด์

🔴เพชรธันวา ก.อดิศักดิ์ พิกัด 107 ชั่งได้ 106.2
🔵เพชรอุ้มบุญ ศิษย์จ่าอุ้ม พิกัด 107 ชั่งได้ 106.7

คู่ที่2. พิกัด 119 ปอนด์

🔴เพชรชลธาร อ.อู๊ดอุดร พิกัด 119 ชั่งได้ 118.9
🔵ยอดดนัย รถสวยจ่าเจตสายพลิ้ว พิกัด 119 ชั่งได้ 120-1

คู่ที่3. พิกัด 116 ปอนด์

🔴พัฒนชัย ว.อุรชา พิกัด 116 ชั่งได้ 117.2-1.2
🔵เพชรรุ่ง ศิษย์ครูโนช พิกัด 116 ชั่งได้ 115.8

คู่ที่4. พิกัด 135 ปอนด์

🔴วันมาริโอ้ เพชรยินดีอะคาเดมี่ พิกัด 135 ชั่งได้ 134.7
🔵เสกสรร อาหย่งยิม พิกัด 135 ชั่งได้ 134.2

คู่ที่5. พิกัด 104 ปอนด์

🔴สิงห์ทองน้อย ภ.หลักบุญ พิกัด 104 ชั่งได้ 104.5-.5
🔵เพชรอลังการณ์ คุ้งโรงน้ำแข็ง พิกัด 104 ชั่งได้ 103

คู่ที่6. พิกัด 100 ปอนด์

🔴ต่อศักดิ์ ส.พวงทอง พิกัด 100 ชั่งได้ 99.7
🔵โชคชัยชาญ ส.มงคลการช่าง พิกัด 100 ชั่งได้ 100.2-.2

คู่ที่7. พิกัด 124 ปอนด์

🔴เพชรเงินทอง ต.หมอศรี พิกัด 124 ชั่งได้ 125.2-1.2
🔵ธานีจูเนียร์ หมูดังหาดใหญ่ พิกัด 124 ชั่งได้ 123.5

คู่ที่8. พิกัด 121 ปอนด์

🔴ศิริมงคล ศิษย์หม้อน้ำ พิกัด 121 ชั่งได้ 123-2
🔵ยอดเสกสรร รถสวยจ่าเจตสายพลิ้ว พิกัด 121 ชั่งได้ 120.5