เมนู

อิฟม่า และ กกท.จัดอบรมครูมวยไทยระดับสากลก่อนบินสอนที่ซาอุฯ

อิฟม่า

อิฟม่า และ กกท รวมกันจับมืออบรมครูมวยก่อนบินกลับซาอุฯ

ในวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา สำนักงานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรือ อิฟม่า (IFMA Headquarter) ภายใต้ความนำของ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ที่เป็นประธานอิฟม่า และสเตฟาน ฟ็อกซ์ ซึ่งเป็นเลขาธิการอิฟม่า พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงและวิทยากรระดับครูมวยไทยของ IFMA ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ภายใต้ความนำของนายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กกท. และนายพลัฏ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ได้เปิดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในราชอาณาจักรชาอุดีอาระเบีย ภายในห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 4 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

กิจกรรมการอบรมได้รับการกำหนดเวลาระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2567 เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาดได้ส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนครูฝึกมวยไทย (ชาวไทย) จำนวน 8 คนมาถึง โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นตัวแทน เพื่อให้ช่วยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกสอนมวยไทยระหว่างครูมวยไทยของไทยและซาอุดีอาระเบีย อีกทั้งยังเป็นการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย และเพิ่มความรู้ให้กับครูฝึกมวยไทย

ในหลักสูตรการอบรมนี้ยังรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งรวมถึงการใช้หมัด เท้า ข้อเข่า และศอก รวมถึงการไหว้ครู โดยเนื้อหาการอบรมจะถูกนำไปใช้ในการฝึกสอนครูมวยไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดย IFMA ยินดีรับฟังและมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐทุกภาคส่วน สำหรับการอบรม

การดำเนินงานในวันแรกได้มีพิธีเปิดและการสอนความรู้เกี่ยวกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 8 ราย เพื่อให้พร้อมที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับครูมวยไทยที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย อีกทั้งเพื่อสร้าง OSM หรือ One Standard Muaythai ซึ่งมีความสำคัญต่อซาอุดีอาระเบีย และเพิ่มคุณค่าของมวยไทยในตลาดประเทศใหญ่ของเอเชีย การอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยทั้ง 8 คนนั้นผ่านการอบรมระดับ C License ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานอย่างเป็นทางการ

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานอิฟม่า ได้เผยว่า IFMA ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐทุกภาคส่วน สำหรับการอบรมในฐานะอันเป็นที่ต้องการของชาติในการพัฒนามวยไทยในซาอุดีอาระเบีย อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ดีที่ครูมวยไทยที่เป็นชาวไทยกำลังต้องการในตลาดประเทศยักษ์ใหญ่ของเอเชียอย่างซาอุดีอาระเบีย การไปประกอบอาชีพครูมวยไทยต่างประเทศยังต้องผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรจาก IFMA เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์


วิเคราะห์มวยคู่เอก เจาะลึก คู่เดือด แม่นยำสดๆทุกวันที่นี่

ครบจบทุกศึก ทุกไฟต์ ที่นี่มีให้แบบจัดเต็ม UFA88S หรือแอดมาที่ไลน์ @UFA88SV1